Relevante links

Regler og love
Borger.dk - om køreundervisning, bl.a. en kort gennemgang af de forskellige regler
Politiet - om kørekort og køreprøver
Retsinfo - lovside med bekendtgørelsen der opstiller reglerne for kørekort
Forbrugerstyrelsen - om køreskolers markedsføring
 
Sikkerhed
For alternativ sikkerhed, se denne tegnefilm
  
Førstehjælp, fx:
 
Teori og prøver
Teoriundervisning.dk (adgang til tests kan købes med rabat hos kørelæreren)
Dansk Kørelærerunion - side, hvor du kan teste dig selv i en teoriprøve
Køreskolen Cruise v/Ali Jamshidi | Vester Søgårdsvej 18, 8230 Åbyhøj  | Tlf.: +45 40 46 20 63 | koreskolencruise@gmail.com